maandag 31 oktober 2016

ADR WIJZIGINGEN 2017www.ets-nederland.nl/
ADR Wijzigingen 2017

Item
Omschrijving
1.1
Toepassingsgebied en toepasbaarheid
1.1.3.2.a
Vrijstelling voor gassen in de reservoirs of cilinders (bv koelinrichtingen) Ze moeten direct gekoppeld zijn aan de motor of apparaat
1.1.3.2.b
Vervallen
1.1.3.3.a
Uitbreiding van de vrijstelling voor brandstof voor trailers op voertuigen.
1.1.3.3.b en c
Vervallen vrijstelling voor brandstof in andere vervoersmiddelen, zoals boten en mobiele machines. Gaat naar nieuwe UN nummer UN 3528 t/m 3530
1.1.3.6, cat 0, 2e kolom, kl 9
Het woord apparaten vervangen door artikels
            Cat. 2
Kl 4.1, aanvullen met UN 3531 en 3532: Polymeriserende stoffen vast en vloeibaar
Dit zijn nieuwe UN nummers.
Kl 4.3: Aanvullen UN 3292 (was een omissie) (geen PG)
Kl 5.1: aanvullen UN 3356 (was omissie) Zuurstofgenerator
Kl 6.1: aanvullen UN 1700, 2016 en 2017 (Traangas en munitie) (omissie
Kl 9: Aanvullen UN 3090/3091 en 3480/3481 (omissie, geen PG)
            Cat. 3, kl 8
Aanvullen UN 3506 (omissie) Kwik
            Cat 4, kl 9
Aanvullen UN 3508 (omissie) Condensator, assymetrisch
1.2
Definities
1.2
Bulkcontainer, flexibel: max 15 m3 , incl. uitrusting e.d.

Grote bergingsverpakking: aanvullen met: niet conform voorschriften

Bergingsdrukhouders: van 1000L →3000L

Unilaterale goedkeuring: De  bevoegde autoriteit van een ADR land
1.2 nieuw
Service life (Levensduur): Composite cilinders, het aantal jaren dat de cilinder mag worden gebruikt

Design life: Composite cilinders: Maximaal aantal jaren waarvoor de cilinder is ontworpen en toegelaten

CNG: met laag Methaan gehalte, UN 1971

LNG: met hoof Methaan gehalte, UN 1972

SAPT: Self acceleration polymerization tempearture: Laagste temperatuur waarbij polymerisatie kan optreden
1.4
Veiligheidsplichten betrokkenen
1.4.2.1.1.e, afzender
Aanvullen met bulkcontainers
1.4.2.2.1.f vervoerder
Aangevuld met oranje borden
            .g
Hij moet bemanning van schriftelijke instructies voorzien
1.4.3.1.1d belader
Verantwoording ook voor oranje borden
1.4.3.3.h vuller
Vergrote etiketten, e.d. conform 5.3
1.4.3.7 losser
Opmerking verwijderen
            c
Voldoen aan voorschriften voor lossen en  behandelingen
            f
Verwijderen/onzichtbaar maken: geldt ook voor oranje borden
1.6
Overgangsvoorschriften
1.6.1     .1
Overgang nieuwe wetgeving tot1-7-2017, tenzij anders vermeld.
            .30
Gevaarsetiketten die geldig waren op 31-12-2014 mogen nog tot en met 30-06-2019 worden gebruikt.
            .37
Wijziging certificaat VA. Oude certificaten nog geldig tot einde geldigheid.
            .38
Er komt een nieuw etiket voor Lithium cellen en batterijen. Oude etiketten mogen nog t/m 31-12-2018 worden gebruikt (SP 188 wijzigt)
            .40
Overgangsbepaling tot 2022 voor Spuitbussen in LP’s i.v.m. aanvulling in BP L2 in de LP02 (Ventilatie)
            .41
Lithium/Ion batterijen UN 3090/3091/3480/3881, overgangstermijn voor nieuw etiket 9A t/m 31-12-2018
1.6.4.47
TC’s voor vloeibaar gemaakte gassen, overgangstermijn tot eerstvolgende inspectie na 1-7-2017.Betreft nieuwe bepalingen tav de bedrijfstijd van de tanks.
1.9
Beperkingen vervoer door bevoegde autoriteit
1.9.5.2.2
Tunnel D: Aanvulling 4.1/UN 3531 t/m 3534


Item
Omschrijving
2.1
Algemene voorschriften
2.1.1.1
4.1: Vaste stoffen en polymeriserende stoffen
2.1.2.8
Nieuw: Wanneer een ontvanger op basis van testdata heeft vastgesteld dat een stof die in kolom 2 staat genoemd maar criteria heeft die niet de klasse en het bijbehorende gevaarsetiket dekken, mag de goederen aannemen met een vergunning onder voorwaarden van de bevoegde autoriteit. Melding hiervan in het vervoersdocument.
2.2
Bijzondere voorschriften per klasse
2.2.1.1.9
Nieuw toegevoegd. Betreft documentatie van de bevoegde autoriteit voor het toewijzen van een product in klasse 1
2.2.3.1.5
Viskeuze brandbare vloeistoffen: Wanneer ze niet giftig, bijtend, maar wel milieugevaarlijk zijn ADR niet van toepassing t/m 5 liter in enkelvoudige en samengestelde verpakkingen. Wel van toepassing de algemene verpakkingsinstructies deel 4.1.1
2.2.41
Titel: Vaste stoffen en polymeriserende stoffen
            .1.2
Nieuwe classificatiecodes:
F4 UN 3527 Polyester resin kit (vast basis materiaal)
PM Polymeriserende stoffen
·       PM1 Zonder temperatuurbeheersing (UN 3531/3532 – vast/vloeistof)
·       PM2 Met temperatuurbeheersing (UN 3533/3534 – vast/vloeistof)
            .1.20 en .21
Definities voor polymerisatie eigenschappen en temperatuurbeheersing (SAPT)
2.2.52.4
Een 7-tal wijzigingen op het gebied van UN nummer, % peroxide of verpakkingsmethode
2.2.62.1.1
Een aantal wijzigingen op het vervoer van geïnfecteerde, levende dieren
2.2.9.1.7
Lithiumbatterijen staat nu als algemeen begrip. Geen onderverdeling meer naar soort van b.v. in apparatuur, verpakt met apparatuur, e.d.
Laatste opmerking is verwijderd. Hierin waren diverse voorbeelden genoemd ter onderscheiding diverse typenbatterijen. Wordt BP 240.
2.2.9.3
M11 Aanvulling UN 3166 en 3171 Vervoer van voertuigen, brandstof resp. batterijen.
3.2
Lijst gevaarlijke goederen
3.2 Tabel A Kolom 2
UN 3166 en 3171. Alleen voertuigen blijven over. Motoren zijn uit deze UN nummers gehaald en hebben afzonderlijke UN nummers gekregen: UN 3528 t/m 3530.
                 Kolom 6
BP 363 vervallen (motorbrandstof voor apparaten. Is apart geregeld)
BP 382, nieuw voor UN 2211 (Polystyreenkorrels) Geen ADR indien met testen aangetoond
                 Kolom 8
Batterijen UN 3090/3091 en 3480/3481 → Nieuwe etiket 9A (Nieuwe BP 188 f)
                 Kolom 10
Voor een aantal UN nummers ook het nieuwe type bulkcontainer (BK3-Flexible bulkcontainer – H 6.11) toegestaan.
                 Kolom 11
Bij veel UN nummers voor transporttanks TP 35 en 37 codes verwijderd. Betroffen overgangsbepalingen met name voor de T14 tanks
                 Kolom 14
Voor UN 2015 (Waterstofperoxide) Voertuig OX vervalt → FL
                 Kolom 1 t/m 20
UN 0510 Raketmotoren, 1.4C
UN 3527 Polyester Hars kit, vast, 4.1, LQ 5kg
UN 3528 Motoren en machines op brandbare vloeistof.3
UN 3529 Motoren en machines op gas, 2.1
UN 3530 Motoren en machines op andere brandstof dan 3 of 2.1 → klasse 9
UN 3531/3532 Polymeriserende stof vast en vloeibaar, gestabiliseerd, n.e.g.
UN 3533/3534 Polymeriserende stof vast en vloeibaar, gestabiliseerd, n.e.g., met temperatuurbeheersing.


Item
Omschrijving
3.3
Bijzondere bepalingen
188f
Batterijen UN 3090/3091 en 3480/3481 → Nieuwe etiket 9A (Nieuwe BP 188 f)
188g
Vervallen
236
Polyester hars kits, aangepast aan een extra indeling in 4.1 voor vaste stoffen
240
Omschrijving stond eerst in 2.2.9.1.7
310
Wanneer van BP 310 gebruik wordt gemaakt (vrijstelling voor beproevingsvoorschriften t/m 100 cellen (batterijen)
312
UN 3166: Ook voor hybrides.
327
Verpakking spuitbussen als afval. LP02 → LP200. Nieuwe PI.
363
Geheel aangepast op nieuwe UN nummers voor motoren en machines.
UN 3528 t/m 3530.
581
Klasse 2: Mengsels P1 en P2: Wordt schematisch weergegeven
378
Stralingsdetectoren met bepaalde gassen hoeven niet meer de P200 te volgen maar deze BP.
379
UN 1005 en 3516 Ammoniak, watervrij of geadsorbeerd in vaste stof
382
UN 221 Polymeric beads, Geen gevaargoed indien testen dat aanwijzen
383
Celluloid tennisballen tot 3 g per stuk of 500 g/verpakking is geen gevaargoed.
385
Nieuwe bepaling voor voertuigen, incl. hybrides. UN 3171 BP 240G
386
Voor stoffen die door temperatuurbeheersing gestabiliseerd worden BP V8 (kolom 16, H 7.2) en S4 (kolom 19, H 8.5)
666
Voor UN 3166 en 3177.
668
Stoffen met verhoogde temperatuur geen klasse 9 voor tanks max 3000L indien:
·     niet in te delen in andere klassen,
·     buitenzijde < 70 oC
·     geen product verlies mogelijk
3.4
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)
3.4.11
Gebruik van oververpakkingen. Gewijzigde tekst: “OVERPACK” letter hoogte 12 mm en LQ kenmerk.
Voor IATA H 5.1 alleen van toepassing wanneer goederen zijn geladen in niet-Kq en dan alleen die etiketten (dan geen LQ.)
3.5
Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)
3.5.2.b
Absorptiemateriaal uitsluitend voor vloeistoffen
3.5.4.3
Idem als 3.4.11
4.1
Gebruik van verpakkingen en IBC’s
4.1            .1.20.2
Bergingsdrukhouder beperkt tot max. 1000L waterinhoud van erin geplaatste drukhouders.
            .1.20.6
UN 2815 Classificatiecode CT1 (herstelde fout)
     .4.1
Nieuw in P001: PP93 voor UN 3532 en 3534, (polymeriserende vloeistof met en zonder temperatuur beheersing) ventilatieventiel toegestaan.
Idem in P002: PP92 UN 3531 en 3533, vaste stof
     .4.1
P200 Veel wijzigingen en toevoegingen
     .4.1
P403 en 410 (UN 2813-Vaste stof reactief met water): PP83 vervallen (Eis voor tussenverpakking)
     .4.1
P502, UN 1873, PP28 gewijzigd (Delen die met de Perchloorzuur in contact komen moeten van glas of kunststof zijn)
     .4.1
P005, nieuw, voor UN 3528 t/m 3530 (Motoren en machines)
P412, nieuw, voor UN 3527 Polyester hars kits, vaste stof
     .4.1
P910, nieuwe instructie voor UN 3091/3091 en 3480/3481 Lithium-Ion batterijen.
UN geteste verpakking niveau PG II (Y), max. 100 cellen en batterijen. Batterijen > 30kg: 1 cel of batterij per verpakking
     4.2
IBC03 en IBC07: UN 3531 t/m 3534: B18 en B19 Ventilatieventielen toegestaan.
     4.3
Nieuwe LP200 en L2 voor UN 1950. Afval spuitbussen BP 327.

4.3
Tankcontainers, e.d.
4.3.3.5
Nieuw: De werkelijke bedrijfstijd voor gekoelde vloeibare gassen in een tankcontainer moet voor elke reis worden bepaald op basis van een aantal items.
De datum wanneer deze bedrijfstijd eindigt moet staan in het vervoersdocument (5.4.1.2.2.d)

Item
Omschrijving
5.2
Kenmerking en etikettering colli
5.2.1.9
Colli met Lithiumcellen of batterijen volgens BP188 moeten voorzien zijn van het nieuwe kenmerk “Lithium battery mark”, bxh = 120x110 mm. Hierin wordt vermeld het UN nummer  en een telefoonnummer informatienummer voor aanvullende info.
5.2.2.2.2
Nieuw etiket 9A voor Lithium/Ion batterijen
5.3
Kenmerking voertuigen en containers
5.3.3
5.3.6.2
Bij TC’s en transporttanks t/m 3000 L mag het gevaarsetiket tot 10x10 cm worden verkleind wanneer het oppervalk van de tank onvoldoende is voor een 25x25 cm etiket.
5.4
Documentatie
5.4.1.1.1.c
Na de 2e dot: Voor Lithiumbatterijen met etiket 9A het klasse cijfer 9.
5.4.1.1.6.2.1
Wanneer verpakkingen van diverse klassen (uitgezonderd 1, 2, 6.2 en 7) worden samengeladen mag in het vervoersdocument staan b.v.: Lege verpakkingen met residue van 3, 6.1, 8
5.4.1.1  .20
Wanneer vervoerd wordt volgens het nieuwe 2.1.2.8  komt in het vervoersdocument: Geclassificeerd in overeenstemming met 2.1.2.8.
            .21
Bij UN 3528 t/m 3530 (Motoren en apparaten) “Vervoer in overeenstemming met bijzondere bepaling 363”
5.4.1.2.2.d (.c=reserve)
Het einde van de werkelijke bedrijfstijd voor gekoelde vloeibare gassen:
“Einde van de bedrijfstijd: dd/mm/jjjj.
5.4.3
Pagina 3 schriftelijke instructie: In de rij van etiket 9 toevoegen etiket 9A.
5.5
Bijzondere bepalingen
5.5.3.1.1
Verstikkingsgevaar. Tekst aangescherpt: N.v.t. indien koelingsgassen worden gebruikt als een partij gevaarlijke stoffen. Dan is tabel A van toepassing. Uitzondering UN 1845 Droogijs. Geldt alleen deze sectie, verdere wettelijke bepalingen niet. 
5.5.3.3.3
5.5.3.6.1
Wanneer goederen met verstikkingsgevaar worden vervoer in goed geventileerde voertuigen of containers of bij gaswisseling tussen laadruimte en cabine, het kenmerk hoeft niet te worden aangebracht (Goed geventileerd is CO2 < 0,5 V% en O2 > 19,5V%). In alle andere gevallen het kenmerk wel aanbrengen.
H6
Voorschriften voor constructie en beproeving
6.1 t/m 6.3, 6.5 t/m 6.7, 6.11
Test-symbool mag niet worden gebruikt anders dan voor de certificering waarvoor getest in deze hoofdstukken.
6.2
Voorschriften voor UN drukhouders
6.2.2
Diverse wijzigingen in ISO normen en nieuwe normen.
6.8
Constructievoorschriften tanks, tankcontainers, e.d.
6.8            .2.1.21
In de tabel voor minimale wanddikten is een rij opgenomen voor Austenitisch Ferritisch RVS met resp.3, 3 en 3,5 mm.
            .2.6.1
De tabellen zijn anders ingedeeld:
a) voor ontwerp en constructie en b) voor uitrusting
Verder diverse aanpassingen van de EN normen en nieuwe EN normen.
            3.4.10
Aanvullingen voor tankcontainers met werkelijke bedrijfstijd voor gekoelde vloeibaar gemaakte gassen: items voor de bepaling ervan.
6.11
Bulkcontainers
6.11.5
Nieuwe sectie ivm BK3 flexibele bulkcontainers. (definitie 1.2)
6.11.5   .3 testen                
Testen voor (om)vallen; hijsen, rechtop en vanaf liggend; doorscheuren; stapelen.
            .5 kenmerk
b.v. UN BK3 / Z / 09 16 / NL / AOK123 / 56000 / 14000 (Gegevens 24 mm hoog)


Item
Omschrijving
7.2
Vervoer van colli
7.2.4     -V2
Aanvulling: Wanneer er een combinatie van EX/II en EX/III voeruig is moet de complete combinatie tv te vervoeren explosieve stoffen als EX/II worden gezien.
            -V8 (4)
Methodes R4 en R5 aanvullen met polymeriserende stoffen
7.3
Vervoer als losgestort
7.3.2.1
Invoegen BK3: Vervoer in flexibele bulkcontainers is toegestaan
7.3.2.10 .1
Inspectie vooraf aan gebruik
            .2
Gebruik maximaal 2 jaar vanaf productiedatum
            .3
Een ontluchtingsopening is toegestaan
            .4
Verhouding tussen hoogte en breedte maximaal 1,1. Maximale massa 14 ton.
7.4
Vervoer in tanks
7.4.2
OX verwijderen
7.5
Laden, lossen en behandeling
7.5.1
Grote container vervangen door Container, toevoegen MEGC’s.
7.5.5.3
Beperking van Polymeriserende stoffen tot 20.000 kg
7.5.7.6
Nieuw: Belading van flexibele bulkcontainers
            .1
Laden in voertuigen met vaste wanden, minimaal 2/3 van de hoogte van de BK3.
Indien in een container stuwage als in 7.5.7.1 EN de IMO Guide lines for packing CTU.
            .2
Vastzetten, open ruimten opvullen e.d.
            .3
Mogen niet gestapeld worden
7.5.11   CV22
Luchtruimten van 0,05 m (5 cm) tussen Polymeriserende stoffen
9.1
Constructie en goedkeuring voertuigen
9.1.1
Overal OX verwijderen
9.2
Overal OX verwijderen. Tabel is flink aangepast met name aan de eisen van de EX/II en AT voertuigen. Eisen gaan voornamelijk gelden voor voertuigen die na 31-03-2018 in gebruik worden genomen.
9.2.2
T.a.v. Veel technische eisen veranderen en wordt verwezen naar ISO standaards